Nejprve je třeba zbavit se ať podvědomé či vědomé frustrace, že ostatní nájemci v obchodních centrech mají k dispozici mnohem více místa než vy. Komplex méněcennosti tu není namístě. Tito vaši sousedé za tuto svou domnělou výhodu platí značné sumy, přičemž za to nezískávají prakticky nic. Jejich síla spočívá tak jako ta vaše ve vlastním sortimentu a obchodních dovednostech.  

V malém obchodu si také vystačíte s jedním či dvěma zaměstnanci místo armády pracovníků, která musí neustále doplňovat nabídku. Další výhodu představuje častější a intenzivnější kontakt se zákazníky, což umožňuje lépe poznat jejich přání. Takový kontakt je pak i osobnější, lidštější, z čehož opět mohou plynout dobré reference.  

Další specifikum omezených metrů je, že více než je tomu u velkých ploch nutí k zamyšlení, jak se do prostoru se svým sortimentem poskládat. Žádné „co chceš na těch pár metrech vymýšlet?“ neplatí. Dá se toho vymyslet hodně, zvláště ve spolupráci s vhodným dodavatelem maloobchodního vybavení. Jak tedy na to?

  1. Sázka na nejsilnějšího koně

Zákazník potřebuje důvod, aby do vašeho obchodu vstoupil. Máte-li k dispozici výlohu, mělo by v ní být vystaveno nejatraktivnější zboží, a to pokud možno atraktivním způsobem. Tomu pomáhá adekvátní podpůrné vybavení typu pódií či promo bran různých velikostí. Nerozmělňujte přitažlivou sílu daného artiklu přemírou příslušenství či dalšího zboží. Rozhodnutí potenciálního zákazníka vstoupit pomůže, když bude tento favorit vaší nabídky jasně a zřetelně naceněn. 

Pokud se časem ukáže, že šlo o sázku na kulhavého koně, který nesplnil očekávání, je samozřejmě třeba jej nahradit. Vaší věrohodnosti však prospěje, pokud se tento hlavní tahák nebude měnit příliš často.  

  1.  Zařízení uvnitř

Pokud máte v prodejně k dispozici méně místa, nejspíše budete muset odolat touze po dlouhých gondolových či přístěnných regálových sestavách. Můžete však využít jednotlivé moduly - například jednometrový modul gondola, který lze umístit do středu prodejní plochy. Ten může nabízet další atraktivní zboží, sortiment ve slevě či TOP nabídku pro daný den. Regál je samozřejmě třeba zbožím osadit tak, aby to, co chcete prodat nejdříve, bylo v úrovni očí, nikoli tkaniček od bot. 

  1. Další úspora místa

Na omezeném místě není možné vystavit vše. V případě méně atraktivního zboží z vaší nabídky postačí, když na něj upozorní poutače, přičemž zboží může být schované v zápultí. Výhoda poutačů spočívá právě v úspoře místa, vizuálně navíc mohou prospět zatraktivnění prostoru. Mohou mít formu stojanů, závěsných poutačů či nástěnných propagací, ať už podsvícených či nikoli.  

  1. Stanovení priorit

Nabídku uvnitř bude třeba obměňovat, přičemž kadence této obměny vychází z povahy prodávaného zboží a také z toho, jak jde který artikl na odbyt. Nabídka každopádně musí být vždy relevantní a smysluplná, a to jak z pohledu zákazníka, tak prodávajícího. 

  1.  Flexibilně k atraktivitě

Než naleznete ideální rozvržení prodejny, může to chvíli trvat. Proto je rozumné vsadit na flexibilní modulární řešení, které však bude zároveň dostatečně robustní, aby častější změny konfigurace vydrželo. Neinstalujte nic „nastálo“, dokud si nemůžete být jisti, že to funguje. Přiděláte si tak hodně zbytečné práce a nákladů.  

  1. Budiž (příjemné) světlo

Při zařizování prodejen zůstává často opomíjené téma, které má přitom zásadní vliv na to, jak se lidé v obchodech cítí. Je to osvětlení. Studené umělé tóny se většině lidí obzvlášť v zimě zajídají. Dnešní nabídka osvětlení je přitom dostatečně pestrá, aby bylo možné vytvořit v obchodě příjemné „klima“. Podstatné je, aby zvolené řešení působilo přirozeně a svým způsobem vhodně komunikovalo s nabízeným sortimentem.   

 

Petr Třešňák